sep
06

2017

Maatschappij in ommekeer: van materialisme naar verbondenheidCharlie+Mary Amsterdam

OPINIE | Positief blijven in een wereld waar nog steeds oorlog, discriminatie, vrouwenonderdrukking, armoede en milieucrises heersen kan moeilijk zijn. Het kapitalistisch probleem werd door de hippies en de punkgeneratie al voorzien. Maar er volgt een nieuwe groepering geïnteresseerd in parapsychologie, magnetisme en occultisme.

In ‘De aquarius samenzwering’ merkt Marilyn Ferguson een geloof op in een spiritueel aanwezige wereld door filosofen, neurowettenschappers, journalisten, psychiaters en filosofen vanaf 1925. Het fundament van deze groepering heeft er volgens haar voor gezorgd dat wij nu bewuster zijn van onszelf en bezig zijn met het creëren van een eerlijke en schonere maatschappij’.

Ferguson geeft aan dat in de jaren 70 vooral de particulieren en zakenlieden uit de naoorlogse generatie zijn met een bewuste levenswijze en een geloof in een betere wereld. Er ontstond bewustwording van ‘het zelf’ en de omgeving door het boeddhisme, taoïsme, de antroposofie, maar ook aura readings, psychometreren en astrologie. Er ontsproten Oosterse zienswijzen in de westerse wereld en er volgden  nieuwe vormen van ‘healing’ zoals meditatie, feng shui, quantum touch, reiki, edelsteentherapie, hypnotherapie et cetera, waardoor het mogelijk is persoonlijke problemen aan te pakken. Deze generatie kwam dichter bij zichzelf en gaf dit stukje bij beetje mee aan de buitenwereld.

Balans

Ondanks dat het kapitalistische systeem, de wereld en het klimaat balans missen, kan het met een andere insteek sterk verbeteren. Net zoals onze vorige generatie als voorbeeld diende voor onze generatie, dienen wij als voorbeeld voor aankomende generaties. Het is van belang dat we de mens en maatschappij bewust maken. Dat wij ons minder richten op materie, maar het meer richten op het nageslacht.

Dit toont aan dat deze mannelijke waarde losgekoppeld kan worden; bewust worden van de toekomst van een kind in een maatschappij waar het materialisme hoogtij viert. Dit betekent dat de vrouwelijke en mannelijke waarden in balans komen.

Met dit bewustzijn helpen we de volgende generatie enige stappen dichterbij een betere wereld. Dat ontwikkelingen tijd kosten, zien we in de loop der geschiedenis. Dit neemt niet weg dat mensen het bijltje erbij neer moeten gooien.

Het vooruitzicht van een eerlijke en schonere wereld komt elke dag dichterbij. Eenmaal eerlijk naar jezelf kijkend en de wereld, wordt eerlijkheid naar de mens en natuur vrijwel vanzelfsprekend. Bewustmakend nieuws in rubrieken van kranten en bladen gewijd aan ‘groen’ tonen aan, hoe belangrijk de prestaties zijn die we leveren.

De hedendaagse digitale revolutie bevestigt wellicht dat we op het goede spoor zitten. Diverse ‘groene’ websites en het gebruik van social media zorgen voor een snelle uitbreiding van het netwerk. Wij kunnen de weg plaveien voor onze kinderen, kleinkinderen de daarop volgende generaties. Het is doel de massa te bereiken en de overheid. Groen en eerlijk produceren zijn geen trend, maar een maatschappelijk onderdeel. Het nadenken en toepassen over het vergroten van bereik behoort tot de agendapunten.

Niet ‘return to sender’, het assortiment moet om, oftewel ‘sustainable design’ moet ontwikkeld worden. De weg is niet makkelijk, maar de hedendaagse ontwikkelingen tonen dat we op de goede weg zitten.