nov
14

2011

Basiszorg voor economische groeiOpinie | De drempel om voor zorg te kiezen bij lichamelijke en psychische ongemakken wordt steeds hoger, doordat het eigen risico telkens wordt verhoogd en wordt gesneden in het basispakket.

En dat terwijl voor een economische groei een gezonde burger nodig is.

Manifestatie tegen bezuinigingen Klink

SP manifestatie tegen bezuinigingen Klink (2010)

Een fulltime werkende burger levert ongeveer drievierde van zijn week aan arbeid in. Gezonde druk is goed, toch heeft werken automatisch invloed op de gezondheid, omdat het geestelijke en fysieke arbeid kost. Werken, en niet alleen in tijden van stress, brengt automatisch lichamelijke en psychische druk mee die zich zou kunnen vastzetten in het lichaam.

Doordat de zorgkosten omhoog gaan, is de drempel hoger om tot zorg over te gaan. Voor psychologische zorg moet eerst een eigen risico overbrugd worden en voor goed dekkende fysiotherapeutische zorg een aanvullend pakket aangeboord, terwijl deze zorg voor de werkende mens het belangrijkste is.

Een basisverzekering en het eigen risico zijn verplicht, maar dan mag je hier toch ook iets voor terugverwachten? Nee zorgverzekeraars snijden in de zorgpakketten, verhogen de premies en het eigen risico. Daarnaast worden de vergoedingen uit de zorgpakketten steeds kleiner.
En dit terwijl juist de basiszorg van belang is als de overheid wil dat de burger gezond blijft. Goede zorg draagt bij aan de economie. Zorg schept ruimte om fysieke en psychische spanning te verminderen ofwel te genezen, waardoor de mens weerbaarder wordt en spanning beter kan verdragen. Het ziekteverzuim en allicht de werkeloosheid zou door goede basiszorgvoorzieningen op termijn afnemen.